Aktiebeskatning

Du skal betale skat af de gevinster du får ved aktiehandel. De gamle 3 årsregler er udgået og blevet erstattet af nye og mere simple regler. Dine aktieudbytter under 40.000kr, bliver nu beskattet med 28%, hvor udbytter over 40.0000kr beskattes med 44%.

Du kan bruge dine eventuelle tab på aktier til at modsvare skatten på dine udbytter.

Vi guider om restskat