Hvad er inflation?

Hvad er inflation?

Efter mange år uden inflation oplever vi nu i store dele af verden og altså også her i Danmark inflation. Men hvad er inflation? Det ser vi nærmere på her, så læs med og få mere at vide.

Når man taler om inflation, taler man om det faktum, at økonomien er pustet op, så priserne stiger, og vi dermed kan købe mindre for vores penge, for lønningerne følger nemlig ikke med. Man bruger ofte det udtryk, at pengene bliver mindre værd, netop fordi vi ikke kan købe det samme som før inflationen.

Inflation kan være alvorligt nok og have store konsekvenser for samfundet og borgerne, men endnu værre er situationen, hvis der er tale om hyperinflation. Her er der tale om en særlig kraftig inflation, som sker meget hurtigt og hvor priserne stiger nærmest eksplosivt, mens lønningerne forbliver de samme. Begrebet hyperinflation er relevant at bruge, hvis priserne over en længere periode stiger med over 50% hver måned.

Hvordan opstår inflation?

Men hvad er det, der fører til inflation og købekraften forringes? Det ser vi nærmere på i de følgende afsnit.

Nationalbankens trykker for mange penge

En af de ting der er stærkt medvirkende til at et samfund oplever inflation er, at Nationalbanken låner store mængder penge ud eller trykker flere pengesedler. Engang var penge koblet sammen med guld, og der måtte ikke trykkes flere penge end der var værdi for i guld. Det sluttede i 1971, hvor USA officielt afsluttede guldstandarden, og siden er der blevet trykt store mængder penge. Når balancen forstyrres og der trykkes for mange penge, kan det medføre hyperinflation, altså en meget voldsom og hurtigt voksende inflation.

Udbud og efterspørgsel

Også udbud og efterspørgsel i samfundet kan medføre inflation. Hvis man ser en efterspørgsel på varer, som ikke kan honoreres af producenter eller forhandlere ser man ofte, at priserne på de enkelte varer og tjenester hæves, og da vil man som forbruger opleve, at ens løn pludselig er mindre værd, fordi varerne altså koster mere.

Er der også inflation på aktier?

På aktiemarkedet kan man som oftest også opleve forandringer, når inflationen hærger. Her stiger aktierne dog ikke nødvendigvis, tvært imod vil man opleve, at mange aktier falder under inflation. Det hænger til dels sammen med frygt for, hvor galt det vil gå men også, at folk simpelt hen har færre penge at købe for, og ikke mindst det faktum, at mange virksomheder rammes af inflation. Her bør man som investor holde hovedet koldt og ikke sælge ud af sine gode, solide aktier som eksempelvis Vestas. Du kan læse mere om Vestasaktien her.

Mens vi gennem mange måneder har set størstedelen af aktierne falde, er der dog også lyspunkter. Jyske Bank er en af de selskaber, som har klaret sig rigtigt godt og som i manges porteføljer har fungeret som et værn mod inflationen. Mens andre falder, stiger Jyske Bank støt og roligt, så her kan man altså indhente en smule af det, man har tabt på andre aktier. Læs mere her, hvis du vil vide mere om Jyske Bank aktien.

Højere omkostninger

Det er dog ikke nødvendigvis kun på grund af øget efterspørgsel, at virksomhederne kan vælge at hæve priserne på deres varer. Det kan også ske, hvis man oplever at omkostningerne til produktion stiger, for eksempel ved stigende energipriser eller lønforhøjelser til medarbejderne. Da kan man som virksomhed vælge at sætte priserne op, så man ikke har tab på disse forhold.

Forholdene i andre lande

Selv om man af og til ser, at et enkelt land oplever høj inflation, er der som oftest tale om flere lande eller endda det meste af verden. Dette hænger sammen med, at landene eksporterer og importerer til og fra hinanden, og hvis priserne på importerede varer til Danmark stiger, vil priserne for kunderne også stige, da virksomhederne skal have dækket deres omkostninger og også have et overskud.

Påvirker inflationen mig?

Når inflation hærger, rammes de fleste borgere, og man vil opleve at ens økonomi påvirkes. Som vi var inde på tidligere, ser man ved inflation ofte, at aktiemarkedet påvirkes og at kursen på mange aktier falder. Hvis du har penge i banken til en lav eller ingen rente, vil de også miste værdi i og med, at priserne stiger.

Inflation medfører altså, at en tur i supermarkedet eksempelvis bliver dyrere end du er vant til, men også hvis du står og skal købe bolig, kan du også risikere at priserne er steget. Derfor kan det være en fordel at sælge sin bolig, mens der er inflation, men en ulempe at købe.

Deflation – når økonomien punkterer

Når et samfund oplever den modsatte situation end inflation, kaldes det deflation. Her er der tale om, at udbuddet er større end efterspørgslen, og dermed vil priser på tjenester og varer falde, så borgernes penge bliver mere værd. Det kan dog også medføre, at virksomheder går konkurs og arbejdsløsheden efterfølgende stiger. Når arbejdsløsheden stiger, vil forbruget falde, da kunderne holder på pengene, og det vil betyde, at produktionen går tilbage, hvilket igen kan have betydning for den økonomiske situation i samfundet.

Gode strategier når du handler med aktier

Hvis man har sin egen virksomhed, så ved man, hvor vigtigt det er, at man får lagt den rigtige strategi. Det er helt afgørende for, hvordan det hele kan løbe rundt. Der er nogle der er mere risikovillige end andre. Uanset om man selv er risikovillig eller ej, så vil det være fornuftigt, hvis man ikke sætter alt for mange penge på spil. Man bør således lave nogle mere sikre investeringer.

Det kan dog være svært at forudsige, hvilke ting der er sikre at investere i. Aktier og aktiemarkedet er nemlig en svær størrelse. Man kan dog få hjælp til det, så man får lidt nemmere ved at beslutte sig. Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad man bruger pengene på.

Continue Reading →

Ugens Aktietip: Coloplast og Swedish Match

Jeg har tænkt mig at starte noget nyt på sitet som hedder Ugens Aktietip, hvor jeg kommer med bud på hvilke aktier der viser rigtig gode setups og købssignaler. Jeg forsøger at bakke mine ord op med noget teknisk analyse og grafer, så du selv kan følge med.
[wp_ad_camp_1]
I denne uge (12 august og frem) ser det ud til at Coloplast skal til at røre på sig i en opadgående retning. Vi ligger lige nu i bunden af en 3-6 måneders trend, og vi er både under EMA 20 og 50 samt vi er tydeligt oversolgt på både 60 mins og daily charts. De kommer dog med regnskab på tirsdag den 13 august, så der kan der gå hat og briller i det hele. Måske bør man vente til at gå ind i aktien til efter regnskabet. Men ellers så taler setuppet for sig selv.

Coloplast

Coloplast, ind ca 324, ud ca 345+

Den anden aktie i denne uge som er lige ved at være klar til spring er svenske Swedish Match. Den er ikke helt præcis på trend bundlinien, men er meget tæt på.

Swedish Match

Swedish Match ind ca 230, ud ca 245+

Den ligger endda næsten lige oven i 200 EMA, hvilket er et rigtig fint købssignal for mig. Jeg er dog ikke helt vild med stochastics som fortæller mig at vi skal længere ned. Men det passer sådan set fint med at vi skal ned omkring 230, før det er sat rigtig fint op. Jeg ville vente en dag eller to og se om den ikke bliver klar til en tur op ad.

Kig tilbage næste søndag hvor jeg vil forsøge at have et par flere setups klar!

Vi er her når du søger efter praktikplads