Hvad er Bitcoin, den digitale valuta egentlig?

Du har sikkert for nyligt hørt udtrykket Bitcoin, måske via nyhederne eller diverse blogindlæg på internettet, fra en ven, eller læst om Bitcoin et, eller andet sted i aviserne. Så hvad er Bitcoin og hvorledes fungerer denne størrelse? Hvem er en Bitcoin-minør (vi vælger her at bruge det danske udtryk, selvom ”Bitcoin Miner” er det korrekte fagudtryk), eller hvad er Bitcoin minedrift? Hvordan er Bitcoin investeringsmarkedet?

Denne lille artikel prøver, i korthed, at komme ind på disse spørgsmål.

Hvad er Bitcoin så?

Til dem, som ikke kender til Bitcoin, så er det i alt sin enkelthed en elektronisk valuta – ikke relateret til, eller afhængig af valutaer i noget land. Bitcoin (BTC) er en digital valuta, som første gang blev beskrevet i en avis i 2008 af den pseudonyme udvikler Satoshi Nakamoto, som kaldte den et anonymt peer-to-peer elektronisk betalingssystem. Bitcoin anvender Blockchain teknologien til transaktionerne. Bitcoin er også det man kalder en kryptovaluta som er en betegnelse for digitale aktiver/værdier som anvendes til at handle eller bytte med.

Hvad der gør Bitcoin-kryptovalutaen mere anderledes er, at den til forskel fra fysiske mønter og trykte sedler ikke har nogen fysisk eller håndgribeligt til at understøtte den. F.eks. bliver sedler i mange lande kun trykt i et bestemt, og begrænset, mængde svarende til en bestemt mængde guld, (eller ethvert andet værdifuldt metal), som står til rådighed i det land – idéen her er, at mønter og sedler altid skal kunne indløses hos f.eks. en national bank som ligger inde med guldreserver.

Hvad er Bitcoin minedrift?

Alle Bitcoins som skabes bliver indsat på en slags bankbog/hovedbog, på engelsk “ledger”, og denne officielle hovedbog indeholder alle oplysninger om alle de Bitcoins som bliver skabt, eller udvundet/minet af mennesker.

Når en person anvender en computer til at mine Bitcoins er der tale om en proces, hvor der tilføjes transaktioner denne hovedbog og her kommer begrebet blokkæde, på engelsk “blockchain“, ind i billedet.

Denne blokkæde er centralt for Bitcoins eftersom Bitcoin anvendes til at skelne gyldige Bitcoin transaktioner fra forsøg på at lave ugyldige transaktioner, og dermed sikre at der ikke kan oprettes falske Bitcoins osv.

Krypteringsmetoden, som anvendes til at sikre Bitcoin-transaktioner, gør brug af kraftige og omfattende krypteringer og forbruger således betragtelige computerressourcer. Så en person som ønsker at ”mine” Bitcoins skal investere i dyrt computerudstyr med kraftige processorer og skal desuden være forberedt på, at elregningen stiger betydeligt – kraftige computerudstyr kræver nemlig et højt forbrug af el for at kører alle de processer som skal til for at skabe Bitcoins.

En ny Bitcoin er relativ let at håndtere sammenlignet med en Bitcoin, som allerede har været brugt til transaktioner. Hver transaktion tilfører Bitcoin ”mønten” en væsentlig mængde hashing computerkode i forbindelse med tidligere transaktioner. Hver ny transaktion vil kræve, at person som udfører den først afkoder sin Bitcoin og derpå vedhæfter en større sekvens til denne Bitcoin – denne proces skal også udføres på personens computer. Således bliver det besværligere.

Lad os forestille os at det var guld – antag at hver gang en Bitcoin-minør (i princippet det computerudstyr som en person anvender til formålet) modtager en guldbarre og afkoder den, tilfører den endnu et lag guldbeklædning og gør den således tungere i et vist omfang. Bitcoins passerer også fra den fase og til det punkt – hvor de bliver for store – de indledende data bliver slettet og de sidste opretholdes for at kunne tage tidligere succesfulde transaktioner i betragtning.

Formålet er her, at holde ”vægten” af Bitcoins under en specifik enhed, således at den ikke får den software, der er beskæftiget med minedrift til at bryde sammen. For at definere Bitcoinminedrift processen kan siges, at det er processen, der går ud på at forstå, hvorvidt Bitcoin er ægte, dvs. anvendes på legal måde – ved at afkode den forudgående transaktion og sammenligne den med loggen, for at se om de stemmer overens. Hvis de ikke gør, så er mulighederne:

  1. enten har serveren mistet den lograpport, som er udsendt om en tidligere succesfuld transaktion, eller
  2. den samme Bitcoin er blevet anvendt til to forskellige transaktioner på samme tid – med andre ord, et forsøg på at hacke ind i Bitcoin-minedriften

Alt det oven for nævnte kræver kompleks software. Disse er alle open-source software – det eneste krav er, at hver server til Bitcoin-minedrift skal have kompatibel software til at afkode den forudgående transaktion, efterprøve den og skabe en ny lang hash til at afslutte den aktuelle transaktion. For at bibeholde en høj grad af kryptering af de dataprocesser som skabes af denne software anvender næsten alle Bitcoin-minører en VPN-sikkerhedsløsning til at holde deres datatrafik uigennemskuelig og umulig for tredjepart at overvåge.

Om Bitcoin-minedrift

Når det drejer sig om Bitcoin-minedrift, kræves speciel software og en anseelig mængde ressourcer til computerprocesserne. Så længe, som der er nye Bitcoins, der bliver genererede, får Bitcoin-minøren en god tilskyndelse til afkodning og logning af transaktionen. I nogle tilfælde tilfører folk (brugere), som indleder transaktioner også transaktionsgebyr til minørerne. Alt over transaktionsværdi bliver beholdt af Bitcoin-minøren. Dette er godt indtil et vist punkt.

Der er en grænse for antallet af Bitcoins, som kan genereres og for hastigheden af Bitcoin skabelsen. Der halveres hvert fjerde år og sluttes i 2140. For nærværende ser hver ti minutter 25 nye Bitcoins. Fire år senere vil det være 12.5 og yderligere fire år efter vil det være 6.25 osv. Dette er noget, man har beregnet baseret på den aktuelle protokol og teknologi. 21 millioner er det maksimale antal for Bitcoins, som vil blive udvundet. For nærværende eksisterer der kun 17 millioner Bitcoins.

Derfor er den eneste tilskyndelse for minører den mængde, de udvinder plus transaktionsgebyr, hvis der er noget. Hvis dette igen ses i forhold til guld, så kan du kun udvinde og sælge så meget, som minen rummer. Efter at du har tømt hele minen, er den eneste måde, som du kan tjene penge på, at udnytte udsvingene i guldkurserne.

Hvis du er dagligt handlende, kan du stile mod nogle hurtige profitter på Bitcoin. Kursen på Bitcoin er i høj grad svingende afhængigt af adskillige faktorer og én kan tjene gode penge, hvis man forstår, hvordan det fungerer. Uheldigvis kan du ikke, ligesom med andre aktier, opstille en forudsigelig graf, som vil udløse en alarm for at købe og sælge.

Nogle børsmarkeder har også inkorporeret Bitcoin-børs, således at du vil kunne få en graf på din computer, som meddeler dig når værdien af Bitcoin stiger lidt. Denne software til overvågning af Bitcoin-kursen vil kunne leveres af Bitcoin-børsen.

Investering i Bitcoin

For nærværende accepterer visse handelsplatforme Bitcoins, som gyldig valuta ved køb af deres varer. Ifølge nogle få rapporter er de fleste af sådanne platforme, der sælger illegale narkotika. Nogle velrenommerede institutioner, så som Wikileaks accepterer også Bitcoins, således at leverandører kan forblive anonyme. Der er ingen måde, hvorpå nogen organisation kan spore afsenderen, med mindre afsenderen efterlader et spor lignende lydende oprindelsesadresser.

For nærværende er der få Bitcoin-børser, som konverterer Bitcoins til andre valuta og en nylig lov har gjort sådanne børser regnskabspligtige for registrering og beskatning. Denne trend vil vokse – skabende let omsætning, så vel som en passende stor beskatning til at afskrække handel med Bitcoins. Hvis der er tilstrækkeligt grundlag til at bevise, at en majoritet af Bitcoin-brugere gør dette af ulovlige grunde, bør sådanne Bitcoin-børser lukkes fuldstændigt i ethvert land og med kort varsel.

Konklusionen

Følgende skal tages under overvejelse, hvis du planlægger at investere i Bitcoins, så skal du kun investere den sum, som du har råd til at miste. Bitcoins har høj risiko og varierende mulighed for gevinst.

Aktuelt har Bitcoins ingen egenværdi. Det er alt sammen spekulation om mulig fremtidig værdi.

Blot 1000 mennesker ejer omkring 40% af alle eksisterende Bitcoins – og det åbner op for forskellige muligheder.

Minørerne vil tjene mindre og mindre, eftersom der er flere Bitcoins i netværket.

Værdien af Bitcoin ”vil kunne” gå ned i takt med, at antallet af brugere forøges.

Lovene mod veksling af Bitcoins til andre valuta kan ændres når som helst.

Vi kan kun sige, vær forsigtig, hvis du ønsker at eksperimentere og tjene nogle penge, men hvis du søger efter langtidsinvesteringer bør du prøve at vente og se tingene an et stykke tid. Hvis du vil vide mere om Bitcoins kan du med fordel besøge Bitcoin.com som indeholder alt den information og data som hjertet kan begære.