Danske Aktier

Danske aktier er generelt lidt kedelige at handle med, specielt hvis man er daytrader. Der er så lille volumen på de fleste aktier og så små udsving, at man ofte skal være bevæbnet med ekstra meget tålmodighed. Dette er set i forhold til svenske og amerikanske aktier, hvor der er meget mere aktivitet. Vestas kan dog godt komme op på niveau med nogle af de svenske i dens volatilitet. Man kan brænde nalderne så frygteligt på den aktie, da den flyver op og ned, alt efter hvad den amerikanske regering føler for grøn energi. Og det er lidt som vinden blæser..
[wp_ad_camp_1]
På den anden side er det danske marked noget mere stabilt end mange andre markeder, og virksomheder som Novo, Danske og Mærsk, er der nok også i morgen. Det er gode solide langsigtede investeringsmuligheder bestemt.

Hvis du er til hurtige handler, masser af volumen og stor aktivitet, så prøv svenske aktier, eller prøv lykken på Nasdaq, hvor det for alvor kan gå op og ned. Husk at lukker Nasdaq i minus, så åbner de danske aktier nok også i minus. Lukker Nasdaq i plus, så stiger de danske aktier nok også dagen efter. Alle sidder og venter på Nasdaq åbner hen ad eftermiddagen. Check også futures der kan fortælle lidt om hvor vi er på vej hen. Danske aktier er i stor udstrækning underlagt, både Asien og USA, men har ikke samme aggressive væsen.

Vær forberedt på restskat

Børskrak

Et børskrak er ikke så ligefrem som det måske lyder. Det er mere et udtryk for enten et stort endags fald, eller flere dage med på hinanden efterfølgende kraftige fald. Da IT boblen brast faldt markedet ”kun” omkring 12% på en enkelt dag. Noget man som sådan bør kunne overleve. Problemet var imidlertid, at tilliden til IT firmaerne, med ét var væk. Resultatet var en periode med kraftige fald, GN Store Nord faldt fx fra en kurs på over 220 helt ned til 16, over en længere periode.
[wp_ad_camp_1]
Mandag den 19 oktober 1987 (black monday) skete det største aktiefald på en enkelt dag nogensinde. Dow Jones faldt med næsten 23%. Inden måneden var slut var nogle af de største markeder i verden faldet med næsten 50%. Dengang var det blevet muligt via computere at lave automatiske handler, fx kunne man fastsætte en kurs, hvor man ville ud af markedet, såfremt aktien faldt dertil (stop loss). Det der imidlertid skete i 1989 var at da markedet så småt begyndte at falde, trickede det de automatiske salgsordrer, som igen fik markedet til at falde, og til sidst gik det hele løbsk, og computerne solgte ud af alle ordrer der var lagt ind i systemet. Andre årsager til krakket kan skyldes at den globale økonomi var ved at stoppe den hastige vækst op igennem 80’erne.

Torsdag den 24 okober 1929, også kaldt sorte torsdag blev der for alvor solgt ud af aktierne på Wallstreet. Det startede en lavine af panik, hvor der var kursfald på over 10% flere dage i træk. Nogle statsøkonomier i USA brød fuldstændig sammen som resultat af krakket. Man havde forsøgt at købe markedet op i bluechip aktier, men da panikken fortsatte, mistede man også disse værdier. Det tog 25 år før markedet var tilbage på samme niveau som før krakket, og lagde som sådan stemningen for den efterfølgende store depresseion i 30’erne.

Det viser med alt mulig tydelighed at markedet er fuldstændig styret af den menneskelige adfærd. Markedet er et direkte udtryk af forventninger og tillid, og bevæger sig fuldstændig i takt med dette.

Tid til skat tilbage?

Aktiebeskatning

Du skal betale skat af de gevinster du får ved aktiehandel. De gamle 3 årsregler er udgået og blevet erstattet af nye og mere simple regler. Dine aktieudbytter under 40.000kr, bliver nu beskattet med 28%, hvor udbytter over 40.0000kr beskattes med 44%.
[wp_ad_camp_1]
Du kan bruge dine eventuelle tab på aktier til at modsvare skatten på dine udbytter.

Vi guider om restskat

Markedsdybde

Markedsdybden giver dig et billede over udbud og efterspørgsel på en given aktie. Den kurs du normalt ser er første niveau, men hos de fleste udbydere af kursinformation kan du finde markedsddybder i ned til 5-15 niveauer alt efter aktiens aktivitet.
[wp_ad_camp_1]
Dette er kritisk information for en aktiehandler, da det fortæller hende hvor der er ved at danne sig bunde og toppe, hvor stor udbuddet og efterspørgslen er ved en bestemt kurs. Markedsdybden på en aktie kan imidlertid give et falsk billede af det reelle udbud og efterspørgsmål. Dette skyldes at du meget nemt kan smide store ”fiktive” ordre ind i markedet, som kan få aktien til at se mere (eller mindre) attraktiv ud.

Det kan f.eks. være med til at skabe en fiktiv bund, hvor andre aktiehandlere kan forledes til at tro at aktien er stærkere end den i virkeligheden er. Disse falske ordrer tages af markedet så snart realtidskursen nærmer sig.

Opdateret om restskat!

Investeringsforening

En investeringsforening er en slags samleaktie for en masse andre aktier. Investeringsafdelingen i en bank investerer f.eks. i 100 forskellige japanske aktier, og så udsteder det som en samlet investeringsforenings aktie. Når du køber en sådan aktie, går pengene så til at investere i de aktier investeringsforeningen har valgt at fokusere på.
[wp_ad_camp_1]
Fordelen er at du spreder din risiko markant mere end ved at have en enkelt aktie. Gevinsten er potentielt tilsvarende mindre, da investeringsforeningen skal tjene på det, og at der qua den store spredning vil ske noget langsommere stigninger og fald.

Efter krisen i asien i 97, tjente jeg 136% på en investeringsforening med fokus på aktier i orienten. Så hvis man kan finde et segment som netop er kommet ud af en krise, eller muligvis vil gennemgå kolosal vækst, kan selv en investeringsforening være meget interessant. Investeringsforeninger med fokus på Kina og Rusland har f.eks. haft enorm vækst de seneste par år. (2000-2007)

Insiderhandel

Insiderhandel sker når en person agerer på viden omkring en given aktie som markedet endnu ikke kender. Al information skal være lige tilgængeligt for alle. Der skal udsendes en fondsbørsmeddelelse lige så snart der er viden omkring en aktie, der har betydning for dens værdi.
[wp_ad_camp_1]
Der vil altid sidde nogen som har mere viden om en aktie end andre, nogle vælger så at agere herefter, og vil, hvis opdaget så blive dømt for insiderhandel. Det er en alvorlig sag, og økonomisk kriminalitet straffes meget hårdt i Danmark.

Der er mange eksempler på insiderhandel i Danmark, og med så detajlerede systemer som anvendes idag er det relativt nemt at se om nogen har handlet med ulovlig viden. En aktie med meget lav omsætning kan f.eks. pludseligt begynde at stige, uden nogle nyheder i markedet. Dagen efter kommer der så en nyhed om et opkøb, og aktien stiger voldsomt.